Styret i Sparebankstiftelsen Øystre Slidre har vedtatt følgende gavepolicy.

Hvem kan søke

 • Ideelle foreninger, lag og organisasjoner med bred aktivitet mot allmennheten
 • Foreningen, laget eller organisasjonen må være lokalt forankret

Hvem kan ikke søke

 • Enkeltpersoner
 • Religiøse eller politiske organisasjoner
 • Aktivitet som grenser opp mot næringsvirksomhet
 • Oppgaver som hører inn under offentlig kjernevirksomhet
 • Skoleturer, reiser for lag og foreninger
 • Ren veldedighet eller nødsarbeid
 • Landsdekkende eller internasjonale organisasjoner
 • Prosjekter og virksomhet som vurderes i strid med banken/stiftelsens/lokalsamfunnets etiske normer
 • Prosjekter som allerede er ferdigstilt

Hvilke egenskaper ved søknaden ser vi etter

 • Prosjekter (ikke drift) som er utviklingsorienterte og gir varig verdi
 • Tiltak som er forebyggende og samfunnsbyggende
 • Aktivitetsskapende tiltak som utløser egeninnsats og dugnadsånd

Gaveområder

 • Kultur og idrett
 • Stedsutvikling/nærmiljøutvikling
 • Friluftsliv

Breddegavesøknader

Breddegaver er definert som støtte til drift. Stiftelsen bidrar med en årlig tildeling
av driftsstøtte til lag og foreninger. Dette gjelder også løypelag med aktivitet i Øystre Slidre Kommune. 

 • Søknadsfrist er 1 februar hvert år.
 • Søknaden sendes via søknadsskjemaet på hjemmesiden. Skjemaet åpnes rundt 15. desember og ligger åpent til 1. februar. 
 • Tidspunkt for utdeling er normalt april.

Prosjektsøknader

 • Søkere må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Det kreves en velbegrunnet søknad med budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan.
 • Ved alle gaver over kr. 100.000,- kreves normalt revidert og godkjent regnskap som dokumentasjon ved utbetaling. De siste 10 % av tildelt beløp utbetales etter at prosjektet er gjennomført og revidert/godkjent regnskap er fremlagt.
 • Ved større innkjøp kreves kopi av faktura.

 

Webinar om gavetildelinger til drift og prosjekter
Informasjon om hvilke typer gaver Sparebankstiftelsen Øystre Slidre gir til lag og foreninger kan du se i et webinar avholdt 18. januar 2022.

Du kan se et opptak av sendingen her:  Gave til lag og foreninger. Sendingen starter ca. 4 minutter ut i opptaket. Presentasjonen i webinaret kan dere se her.