Lag og foreninger kan delta på dugnad med å rydder elver i Hallingdal og Valdres.

Et ryddelag består av minimum to personer. Hvert lag forventes å bruke mellom 3 og 4 timer på en dugnad. For en voksen og en ungdom (12-18 år) mottar ryddelaget 1.100 kroner. For to voksne mottar ryddelaget 1.300kr. Pengene utbetales til laget/organisasjonen/klassekassa.   

Finn frem organisasjonsnummeret og kontonummeret til laget/foreningen. Skoleklasser kan bruke Foreldreforeningen på skolen sitt organisasjonsnummer. Følg lenken for å logge deg inn i vår søknadsportal: portal.sparebankstiftelsenhallingdal.no/oystreslidre  

Søknadsportalen leveres av vår samarbeidspartner Machina AS. Det er også Machina sitt navn som kommer opp når du bekrefter din identitet med Bank ID.