Lag og foreninger kan delta på dugnad med å rydder elver i Hallingdal og Valdres.

Finn frem organisasjonsnummeret og kontonummeret til laget/foreningen. Skoleklasser kan bruke Foreldreforeningen på skolen sitt organisasjonsnummer.

 

Følg lenken for å logge deg inn i søknadsportalen: portal.sparebankstiftelsenhallingdal.no/oystreslidre