Etablering / bakgrunn

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre ble etablert 23. november 2012 som følge av sammenslutning mellom Øystre Slidre sparebank og SpareBank 1 Hallingdal til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Det er også etablert en tilsvarende sparebankstiftelse i Hallingdal.

Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Hallingdal Valdres og disponere deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen Øystre Slidre skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Øystre Slidre sparebank gjennom 145 år, forblir i distriktet og forvaltes til allmennhetens beste i all fremtid.

Kapitalen til Sparebankstiftelsen Øystre Slidre var ved etableringen på ca 100 mill. kroner og består hovedsakelig av egenkapitalbevis i SpareBank1 Hallingdal Valdres. Fra 2019 har stiftelsen plassert noe ledig kapital i andre verdipapirer, primært gjennom aksjefond og rentefond. Denne porteføljen utgjør høsten 0222 rundt 14.000.000kr.