Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Visjon
Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Øystre Slidre.

Verdier
Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Hensikt:

- Stiftelsen skal

  • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.
  • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
  • Understøtte SpareBank 1 Hallingdal Valdres i bankens videreføring av  sparebanktradisjoner.
  • Utvise stort samfunnsengasjement, som gjennom en proaktiv holdning skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til almennyttige formål.
  • Bidra til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje.