Styret

Generalforsamlingen velger styre som består av følgende medlemmer og varamedlem:

 • Arnstein Alund (Leder)
 • Berit Aspaas Muller
 • Ole Martin Alfstad
 • Arne Wangensteen
 • Berit Hyseth Østlund (Varamedlem)

Administrasjon

Øystein Walle, Daglig Leder

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 10 medlemmer og
4 varamedlemmer:

 • Gudbrand Dahle, leder
 • Monja Dalen
 • Siri Melbybråten
 • Hildur Vingdal
 • Anne-Kari Gjerdalen
 • Sigbjørn Steinsrud
 • Bente Rakstad, nestleder
 • Karl Laberg
 • Nils Skrebergene
 • Egil Ove Trandokken
 • Jan Kristian Dalen (Varamedlem)
 • Nils Oddvar Sagahaugen (Varamedlem)
 • Siv Marie Bergum (Varamedlem)
 • Målfrid Robøle (Varamedlem)