Etiske regler:

  • Sparebankstiftelsen arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i SpareBankstiftelsen Øystre Slidre.
  • SpareBankstiftelsen Øystre Slidre er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.
  • De etiske regler gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings- /investeringsstrategi og gavepolicy.